philippisme

PHILIPPISME

(fi-li-ppi-sm') s. m.
Parti, opinion des philippistes.