photizite

PHOTIZITE

(fo-ti-zi-t') s. f.
Terme de minéralogie. Silicate de magnésie.