réchauffement climatique

Traductions

réchauffement climatique

Klimawandel, Erwärmung der Erdatmosphäre

réchauffement climatique

globální oteplování

réchauffement climatique

global opvarmning

réchauffement climatique

global warming

réchauffement climatique

ilmaston lämpeneminen

réchauffement climatique

globalno zatopljenje

réchauffement climatique

riscaldamento globale

réchauffement climatique

地球温暖化

réchauffement climatique

지구 온난화

réchauffement climatique

opwarming van de aarde

réchauffement climatique

global oppvarming

réchauffement climatique

globalne ocieplenie

réchauffement climatique

aquecimento global

réchauffement climatique

global uppvärmning

réchauffement climatique

อุณหภูมิความร้อนของโลกที่เพิ่มขึ้น

réchauffement climatique

küresel ısınma

réchauffement climatique

sự ấm lên toàn cầu

réchauffement climatique

全球变暖