rênes

Traductions

rênes

redini

rênes

otěže

rênes

ledelse

rênes

Zügel

rênes

ηνία

rênes

reins

rênes

riendas

rênes

ohjakset

rênes

uzde

rênes

手綱

rênes

고삐

rênes

teugels

rênes

tømmer

rênes

lejce

rênes

rédeas

rênes

tyglar

rênes

เชือกบังเหียน

rênes

dizgin

rênes

cái đai cương

rênes

缰绳

rênes

韁繩

rênes

המושכות

rênes

[ʀɛn] nfplreins
Collins English/French Electronic Resource. © HarperCollins Publishers 2005