rassasiant, ante

RASSASIANT, ANTE

(ra-sa-zi-an, an-t') adj.
Qui rassasie. Viandes rassasiantes.