recouru

Traductions

recouru

[ʀ(ə)kuʀy] pp de recourir
Collins English/French Electronic Resource. © HarperCollins Publishers 2005