respectueux de l'environnement

Traductions

respectueux de l’environnement

صَدِيقٌ لِلبِيئَة

respectueux de l’environnement

ekologický šetrný, šetrný k životnímu prostředí

respectueux de l’environnement

miljøvenlig

respectueux de l’environnement

umweltfreundlich

respectueux de l’environnement

ecofriendly, environmentally friendly

respectueux de l’environnement

ecológico, respetuoso con el medio ambiente

respectueux de l’environnement

ympäristöystävällinen

respectueux de l’environnement

ekološki pogodan, pogodan za okoliš

respectueux de l’environnement

ecologico, rispettoso dell'ambiente

respectueux de l’environnement

環境にやさしい

respectueux de l’environnement

친환경적인

respectueux de l’environnement

ecovriendelijk, milieuvriendelijk

respectueux de l’environnement

miljøvennlig

respectueux de l’environnement

przyjazny dla środowiska

respectueux de l’environnement

miljövänlig

respectueux de l’environnement

เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม, ที่ไม่ทำความเสียหายกับสภาพแวดล้อม

respectueux de l’environnement

çevre dostu

respectueux de l’environnement

thân thiện với môi sinh, thân thiện với môi trường

respectueux de l’environnement

环境友好型, 生态友好型