ruffian

ruffian

ou

rufian

n.m. [ de l'it. ruffiano, entremetteur ]
Homme hardi et sans scrupule qui vit d'expédients ; aventurier.
Traductions

ruffian

ruffiano