s'annexer

Traductions

s'annexer

[iets] versieren, beslag leggen (op) [iem]