s'articuler (autour de)

Traductions

s'articuler (autour de)

zich groeperen (rondom), zich toespitsen (op)