sainte nitouche

sainte nitouche

SAINTE NITOUCHE. n. f. Voyez NITOUCHE.