scholiaste

scholiaste

[ skɔliast] n.m. scoliaste.
Maxipoche 2014 © Larousse 2013