soit que ... soit que ...

Traductions

soit que ... soit que ...

בין ש... ובין ש...