surface-surface

Traductions

surface-surface

שטח-שטח (ת)