téléphone portable

Traductions

téléphone portable

Handy, Mobiltelefon

téléphone portable

cell, cell phone, mobile phone

téléphone portable

celular, teléfono móvil

téléphone portable

telefonino, telefono cellulare

téléphone portable

هَاتِفٌ جَوَال

téléphone portable

mobilní telefon

téléphone portable

mobiltelefon

téléphone portable

κινητό τηλέφωνο

téléphone portable

matkapuhelin

téléphone portable

mobilni telefon

téléphone portable

携帯電話

téléphone portable

휴대폰

téléphone portable

mobiele telefoon

téléphone portable

mobiltelefon

téléphone portable

telefon komórkowy

téléphone portable

telefone celular, telemóvel

téléphone portable

mobiltelefon

téléphone portable

โทรศัพท์มือถือ

téléphone portable

cep telefonu

téléphone portable

điện thoại di động

téléphone portable

移动电话