touloucounin

TOULOUCOUNIN

(tou-lou-kou-nin) s. m.
Terme de chimie. Principe amer de l'écorce de touloucouna.