tout de suite

Synonymes et Contraires
Traductions

tout de suite

meteen, aanstonds, dadelijk, opstaandevoet, schielijk, subiet, zo, gelijk, acuut

tout de suite

מייד (תה״פ), תיכף (תה״פ)

tout de suite

tuj

tout de suite

natychmiast