toutes

(Mot repris de toute)
Traductions

toutes

beide

toutes

both

toutes

allebei, alletweede, beide