toutou

toutou

n.m. (toutous).
Fam. Dans le langage enfantin, chien.

toutou

(tutu)
nom masculin
chien Tu as peur des toutous ?

toutou

TOUTOU. n. m. Nom familier du chien dans le langage enfantin.
Traductions

toutou

doggy

toutou

ワンちゃん, ワンワン

toutou

Wauwau

toutou

[tutu] nmdoggie >