toxico

Traductions

toxico

toxicologisch

toxico

[tɔksiko]
nmf (= toxicomane) → junkie >, addict
adjhooked on drugs >