verts

Traductions

verts

zelený

verts

grøn

verts

Green

verts

vihreä väri

verts

Zeleni

verts

verde

verts

緑色

verts

녹색

verts

ekolog

verts

grönområde

verts

พรรคหรือกลุ่มคนที่รักษาสิ่งแวดล้อม

verts

yeşil

verts

thành viên thuộc phong trào bảo vệ môi trường

verts

绿色